LỊCH CHẤM ẢNH ONLINE

- Ngày 27 và 28/5/2019: Chấm vòng 1
- Ngày 29/5/2019: Chấm vòng 2, chọn 85 ảnh triển lãm
- Ngày 30/5/2019: Chấm chọn và công bố giải thưởng.

QUYẾT ĐỊNH BẢO TRỢ

BAN TỔ CHỨC

BAN GIÁM KHẢO

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 0263.3700292

THỂ LỆ

Thể lệ

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 35 tác giả, 1 tỉnh/thành và 402 tác phẩm

LỊCH CHẤM ẢNH ONLINE

- Ngày 27 và 28/5/2019: Chấm vòng 1
- Ngày 29/5/2019: Chấm vòng 2, chọn 85 ảnh triển lãm
- Ngày 30/5/2019: Chấm chọn và công bố giải thưởng.

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 0263.3700292

THỂ LỆ

Thể lệ