Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

GIẢI ĐÁP THÔNG TIN

Hội nhà báo Cà Mau

Địa chỉ: 07 Lý Bôn, Phường 4, Tp.Cà Mau

Điện thoại liên hệ: 02780- 3832 094

Thời gian liên hệ: Giờ hành chính

Hỗ trợ gửi ảnh:

Mai Vinh Điện thoại: 0263.3700292

Mail: maivinhdl@yahoo.com.vn

Facebook: http://www.facebook.com/maivinhdalat

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 35 tác giả, 1 tỉnh/thành và 402 tác phẩm