DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Huỳnh Tấn Truyển

CÀ MAU

16

2

Trần Ngọc Lâm

CÀ MAU

20

3

Nguyễn Tấn Điệp

CÀ MAU

20

4

Trần Hữu Phước

CÀ MAU

9

5

Đặng Quang Minh

CÀ MAU

6

6

Trần Bảo Giang

CÀ MAU

10

7

Trần Trọng Thắng

CÀ MAU

20

8

Nguyễn Văn Đum

CÀ MAU

20

9

Trần Lê Tuấn

CÀ MAU

9

10

Phạm Văn Tuấn

CÀ MAU

12

11

Trần Tấn Đông

CÀ MAU

19

12

Lâm Phú Hữu

CÀ MAU

14

13

Trần Nam Sơn

CÀ MAU

11

14

Đỗ Thanh Xuân Thùy Mai

CÀ MAU

20

15

Tạ Nhật Huy

CÀ MAU

19

16

Nguyễn Bình Đẳng

CÀ MAU

11

17

Huỳnh Lâm

CÀ MAU

20

18

Vo Thanh Quang

CÀ MAU

6

19

Văn Bạch

CÀ MAU

2

20

Trịnh Vũ Linh

CÀ MAU

10

21

Võ Thanh Trà

CÀ MAU

7

22

Phạm Thành Luân

CÀ MAU

6

23

Nguyễn Trang

CÀ MAU

10

24

Trần Thanh Minh

CÀ MAU

18

25

Lý Kiều Loan

CÀ MAU

2

26

Nguyễn Trang

CÀ MAU

0

27

Nguyễn Mộng Thường

CÀ MAU

8

28

Trương Hoàng Thêm

CÀ MAU

2

29

Mai Quang Vinh

CÀ MAU

0

30

Lâm Văn Đời

CÀ MAU

16

31

Phạm Dương Hải

CÀ MAU

20

32

Lê Nguyễn

CÀ MAU

7

33

Huỳnh Mỹ Linh

CÀ MAU

9

34

Trần Quốc Bình

CÀ MAU

20

35

Nguyễn Hoàng Tú

CÀ MAU

3